جمعه, 30 فروردين 1398

پرسش و پاسخ

توضیحاتی در مورد شركت

شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق در اجرای مصوبه شماره 3276 الف 21246ةـ مورخ 1378/12/26 هیئت وزیران بمنظور بازسازی بافتهای فرسوده شهری در خراسان رضوی تشكیل گردیده و تاكنون 2 پروژه سارا و مجد را در مشهد و زعفرانیه رادر تربت حیدریه شروع نموده است .

شخصیت حقوقی شركت چگونه است ؟‌
معرفی سهامداران شركت
محل اجرای پروژه سارا
محل اجرای طرح مجد
محل اجرای پروژه زعفرانیه تربت حیدریه
نحوه ارتباط پروژه هاباشركت عمران ومسكن سازان منطقه شرق چگونه است
نحوه ارتباط سهامداران پروژه هابا شركت چگونه است
مساحت پروژه سارا،طرح مجد ، ‌زعفرانیه تربت حیدریه
تعدادسهام اولیه واگذارشده در پروژه سارا
تعدادسهام اولیه واگذارشده در طرح مجد
تعدادسهام اولیه واگذارشده در پروژه زعفرانیه تربت حیدریه
ارزش اسمی هرسهم پروژه هادرابتدا چقدربوده است ؟‌
نحوه وشرایط فروش سهام پروژه ها؟
نحوه خرید سهام پروژه ها ؟‌
کارمزد نقل وانتقال سهام پروژه ها
شماره حساب شركت جهت خرید سهام پروژه :
نحوه خرید سهام پروژه ها بصورت اقساطی چگونه است ؟
خرید و فروش سهام پروژه ها از راه دور چگونه است ؟
خریدوفروش سهام پروژه هاچگونه ودركجاانجام میشود؟‌
آیاسهام پروژه هاقابل خرید و فروش است ؟‌
سودآوری در پروژه ها چگونه است ؟‌
علت تفاوت قیمت سهام پروژه های مجد و سارا چیست ؟
حداقل سهامی كه میتوان درپروژه هاخریداری نمود چقدر است ؟‌
آیاشركت سهام سهامداران را خریداری مینماید؟
نحوه انصراف از ادامه سرمایه گذاری و پرداخت وجه سرمایه گذاری چگونه است ؟‌
تعیین قیمت كارشناسی پروژه ها چگونه انجام میشود ؟
در صورت مفقود شدن برگه سهام چه باید كرد ؟
اطلاعات بیشتر درخصوص پیشرفت فیزیكی پروژه ها؟‌
زمان اتمام پروژه ها ؟
آیا در پروژه ها پیش بینی ساخت واحد مسكونی شده است ؟‌
شرایط پیش فروش واحدها ؟‌
دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص پیش فروش واحدهای دردست احداث ؟
نحوه خریدواحد های دردست احداث توسط سهامداران چگونه است ؟‌
سهام پروژه های سارا ومجد دربورس یا فرابورس هم معامله میشود

logo footer

شرکت افق سهام شرق (سهامی خاص) بعنوان كارگزار رسمی شركت، جهت انجام معاملات و بازارگردانی سهام واگذار شده، در اسفند ماه 1386 با 98% سهام متعلق به شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق تشكيل شده است.

خبرنامه

برای اشتراک در خبرنامه ما لطفا ایمیل خود را وارد کنید