شنبه, 25 مرداد 1399
مدیر سایت

مدیر سایت

شنبه, 20 آذر 1395 10:54

آمار سهامداران

 

آمارسهامداران درتاريخ 1395/07/30

 

شرح پروژه

تعداد سهامداران اولیه

تعداد سهامداران فعلی

مبلغ اسمی اولیه سهام واگذارشده به ریال

مانده اسمی سهام واگذار شده درماه جاری به ریال

طرح عظیم مجد

5.520

3.280

183.373.500.000

78.028.743.000

پروژه تجاری اقامتی سارا

 

1.569

 

1.183

 

140.000.000.000

56.701.450.000

جمع

7.089

4.463

323.373.500.000

134.730.193.000

تغییرات در جدول فوق در مقایسه با ماه‌های قبل مربوط به نقل و انتقالات انجام شده بین سهامداران و بازخرید وابطال سهام جهت واگذاری از واحدهای در جریان ساخت پروژه می‌باشد

 

 

قیمت سهام پروژه‌ها پس از ارزشیابی قیمت اموال منقول و غیر منقول سهامداران پروژه‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری و مالی در شركت به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

 • وجوه نقد و بانک و مسكوكات ریالی و ارزی
 • سرمایه گذاری‌ها در سهام شركت‌ها و پروژه‌ها و اوراق مشاركت
 • مطالبات شامل مطالبات از پیمانكاران و خریداران واحدها
 • دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود
 • پروژه‌های در جریان ساخت

پروژه‌های در جریان ، جهت تعیین ارزش روز به دو دسته زیر تقسیم می شوند :
* پروژه‌هایی كه علاوه بر طبقات زیرین حداقل سقف طبقه اول آن اجرا شده باشد
* پروژه‌هایی كه كه هنوز سقف طبقه اول آن اجرا نشده باشد
الف- جهت تعیین ارزش پروژه‌های دسته اول بهای روز كارشناسی هریك از پروژه‌ها شامل بهای فروخته نشده به اضافه مطالبات فروشهای قبلی اخذ و هزینه‌های ساخت جهت تكمیل و هزینه‌های تامین مالی تا اتمام كار كسر می گردد.
ب- جهت تعیین ارزش پروژه‌های دسته دوم عوامل هزینه تشكیل دهنده پروژه شامل موارد زیر به روز قیمت گذاری می شود :
بهای زمین – بهای پروانه – مواد – دستمزد – سربار- مطالبات از پیمانكاران – مطالبات از خریداران واحدها
پس از ارزیابی پروژه توسط کارشناسان ، سود حاصل ازعملکرد مشخص وسود متعلقه به هر سهم تعیین میگردد.

شنبه, 20 آذر 1395 10:53

شرايط ويژه فروش واحدها

فروش واحد ویژه سهامداران

سهامداران پروژه‌ها می‌توانند از واحدهای احداثی پروژه‌ها در قبال ابطال سهام خود خریداری نمایند
مراحل انجام کار:

 • انتخاب واحد در قسمت فروش توسط سهامدار
 • معرفی سهامدار توسط واحد فروش به شرکت افق سهام شرق جهت ابطال سهام
 • تنظیم فرم‌های مربوطه و صدور گواهی ابطال سهام پروژه‌ها واعلام به واحد فروش
 • انعقاد قرارداد باسهامدار در واحد فروش

در صورتیکه مبلغ سهام سهامدار معادل قیمت واحد باشد هیچگونه وجهی دریافت نمی‌گردد ولی چنانچه مبلغ سهام پروژه کمتر از قیمت واحد باشد مابقی بصورت نقد و قسط وصول می‌گردد
مبلغ محاسبه شده جهت ابطال و بازخرید سهام پروژه‌ها طبق مصوبه هیئت مدیره شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق 90% قیمت کارشناسی سهام بوده که تعیین شده است

ارزش کارشناسی سهام پروژه‌ها در تاریخ 91/11/30

 • سهام پروژه سارا 97.500 ریال
 • سهام پروژه مجد 5.700 ریال
 • سهام پروژه زعفرانیه 1.500 ریال

جدول زیر نمونه محاسبه شده جهت یک واحد فروخته شده به سهامداران می‌باشد که اعداد و ارقام بصورت فرضی می‌باشد

91/11/30

 

شرح محاسبات

مبلغ به ریال

 

مبلغ قرارداد خرید واحد در دست احداث:

 

1,000,000,000

 

كسر می‌شود :

     

بابت 15% مبلغ قرارداد پرداختی در زمان تحویل واحد

150,000,000

   

بابت 5% مبلغ قرارداد پرداختی در زمان تنظیم سند

50,000,000

   

مانده قرارداد پس از كسر 20% پرداختی در پایان كار

 

800,000,000

 

كسر می‌شود :

     

ارزش سهام ابطال شده سهامدار5000 سهم 87.750 ریالی از پروژه سارا

 

438,750,000

 

مانده قرارداد پس از كسر 20% پرداختی در پایان كار و سهام ابطال شده

 

361,250,000

 

پرداخت 30%از مانده قرارداد بصورت نقد

108,375,000

   

پرداخت مابقی قرارداد در 24 ماه

252,875,000

   

مبلغ هر قسط

10,536,458

   

توضیحات :

 

محاسبات انجام شده بصورت فرضی جهت یك واحد و ابطال سهام پروژه سارا می‌باشد و در طرح مجد هم به همین روش بوده و فقط ارزش سهام بجای 87.750 ریال می‌بایست 5.100 ریال محاسبه گردد .

تعداد اقساط هم بستگی به زمان تحویل پروژه دارد که در زمان عقد قرارداد مشخص می‌گردد .

دفتر فروش طرح مجد: مشهد ، بلوار شهید قرنی ، بین قرنی 23 و 25 - نبش بلوار جدیدالاحداث شهید کریمی - ساختمان فروردین - طبقه همکف

تلفن : 7271530 511 (98+)

 
شنبه, 20 آذر 1395 10:45

مفقود شدن برگه سهام

 

 

درصورت مفقود شدن برگه سهام پروژه ، طي مراحل زير برگه المثني صادر ميگردد:

1-تنظيم فرم اعلام مفقودي برگه سهام و درخواست صدور المثني

2-پرداخت 25 صدم درصد ارزش كارشناسي سهام پروژه بعنوان كارمزد

3-صدور المثني برگه سهام پروژه و تحويل به سهامدار

 

سهامدار به روشهای زیر میتواند نسبت به فروش و انتقال سهام خود اقدام نماید:

انتقال سهام توسط سهامدار

سهامدار با معرفی خریدار میتواند سهام پروژه خود را به هر شخص حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید.

انتقال و فروش سهام توسط شرکت

سهامدار متقاضی فروش سهام ، میتواند بصورت :

 1. حضوری
 2. تلفنی به شماره 6073401-0511
 3. ارسال ایمیل به saham @ ofoghsaham . com
 4. ارسال پیام کوتاه به شماره 30007848

تقاضای فروش سهام خود را به شرکت اعلام نماید.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت فروش:

حضوری

 1. حضور فروشنده و خریدار در محل شرکت
 2. ارائه اصل برگه سهام پروژه
 3. ارائه اصل مدرک شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی)
 4. پرداخت کارمزد نقل وانتقال توسط فروشنده به شرکت
 5. تنظیم فرمهای نقل وانتقال و تسویه حساب خریدار و فروشنده با یکدیگر

غیر حضوری

در صورت عدم حضور سهامدار در محل شرکت جهت انجام نقل و انتقال سهام مراحل زیر صورت میگردد.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت فروش:

انجام نقل و انتقال از طریق وکیل سهامدار

 1. ارائه وکالتنامه محضری توسط وکیل سهامدار
 2. ارائه اصل برگه سهام پروژه
 3. ارائه اصل مدرک شناسایی معتبر وکیل (شناسنامه یا کارت ملی)
 4. پرداخت کارمزد نقل و انتقال توسط فروشنده به شرکت
 5. تنظیم فرمهای نقل وانتقال وتسویه حساب خریدار و وکیل فروشنده با یکدیگر

انجام نقل و انتقال حسب درخواست کتبی سهامدار:

 1. تکمیل فرم درخواست نقل و انتقال توسط سهامدار و ارسال آن از طریق پست پیشتاز ،تایید امضای سهامدار توسط محل کار ایشان ( مهر یا امضاء اداره یا سازمان مربوطه )، اعلام شماره حساب جهت واریز وجه حاصل از فروش سهام (توجه: شماره حساب معرفی شده میبایست بنام سهامدار پروژه مربوطه بوده و فرم هم شخصاً توسط ایشان تکمیل شده باشد) .
 2. ارائه اصل برگه سهام پروژه
 3. پرداخت کارمزد نقل وانتقال توسط فروشنده به شرکت
 4. تنظیم فرمهای نقل وانتقال و واریزوجه حاصل از فروش سهام بحساب معرفی شده توسط سهامدار

خرید سهام پروژه

خرید سهام ازطریق شرکت افق سهام شرق

 1. واریز وجه به یکی ازحسابهای بانکی شرکت و ارائه اصل فیش به شرکت
 2. تکمیل فرم درخواست خرید سهام پروژه ها
 3. تکمیل فرم اطلاعات شخصی شامل نام و مشخصات وآدرس و تلفنهای سهامداران جهت برقراری تماس های لازم
 4. (تحویل یک برگ کپی از شناسنامه (ویژه افرادی که فاقد پرونده سهام میباشند

در این مرحله پس از انجام موارد قید شده سهام توسط شرکت از سهامداران متقاضی فروش جهت متقاضی جدید خریداری و حداکثر ظرف مدت یک هفته برگه نقل و انتقال به همراه فرم تسویه حساب با فروشنده از بابت سهام خریداری شده به خریدار تحویل میگردد.

خرید سهام توسط متقاضی از سهامداران

چنانچه توسط متقاضی سهام ، شخصا" نسبت به خرید سهام پروژه ازسهامداران اقدام نماید صرفا" میبایستی نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال سهام در محل دفتر شرکت اقدام نماید (به توضیحات قسمت نقل وانتقال مراجعه شود).

خرید سهام بصورت نقد و قسط

سهام غیر نقدی از محل موجودی سهام شرکت بصورت نقد و اقساط بصورت زیر واگذار میشود:

 1. واریز وجه بحساب های بانکی شرکت طبق شرایط اعلام شده
 2. تحویل اصل فیش به همراه کپی شناسنامه یا کارت ملی به شرکت
 3. تنظیم فرم درخواست خرید سهام پروژه
 4. تنظیم فرم اطلاعات اولیه و مشخصات سهامدار

فروش سهام پروژه

برای فروش سهام ، سهامدار میتواند ازطریق اعلام تقاضای فروش بصورت تلفنی به شرکت اقدام نموده ویا خود شخصا" فردی را به عنوان خریدار معرفی نماید

نحوه مراجعات افراد جهت خرید و فروش سهام

حضوری ویژه افرادی که در مشهد حضور داشته و شخصا" در این خصوص اقدام مینمایند

مراحل انجام کار: شخصا" با ارائه مدارک شناسایی معتبر به محل دفتر شرکت مراجعه مینمایند

غیرحضوری ویژه افرادی که در مشهد حضور نداشته و ساکن سایر شهرها بوده و یا به هر دلیلی نمیتوانند شخصا" در محل شرکت حضور یافته و نسبت به خرید اقدام نمایند.

مراحل انجام کار به یکی ازدو روش زیر انجام میشود :

 1. تنظیم وکالتنامه محضری جهت انجام امور خرید وفروش بنام وکیل خود
 2. تنظیم فرمهای خرید وفروش سهام ویژه سهامداران غیربومی که سهامدار در آن فرمها اطلاعات خودراجهت خرید اعلام ویا درصورت تقاضا برای فروش ، شماره حساب بانکی راجهت ارسال وجه فروش سهام مشخص وتسویه حساب را در آن را اعلام میدارد این فرمها در سایت شرکت موجود بوده و یا در صورت تقاضای سهامداربرای وی فاکس و یااز طریق پست ارسال میشود

مکاتبات و ارسال مراسلات مدارک سهامدارانی که در مشهد حضور نداشته و فاقد وکیل قانونی بوده از طریق پست میباشد

فرمهای زیر که در سایت موجود میباشد

 1. درخواست خرید سهام
 2. اطلاعات اولیه و مشخصات سهامدار
 3. فرم درخواست فروش سهام با اعلام شماره حساب جهت واریز وجه فروش
 4. فرم درخواست فروش سهام توسط سهامدار واعلام تسویه حساب باخریدارسهام

نرخ‌های کارشناسی و بازخرید سهام

شرح

قیمت هرسهم سارا به ریال

قیمت هرسهم مجد به ریال

قیمت هرسهم ایمان به ریال

کارشناسی

130.000

8.200

4.250

بازخرید و ابطال جهت تبدیل به واحد با 90 % قیمت کارشناسی واعمال تخفیف دراین مرحله

117.000

7.380

3.825

بازخرید و ابطال جهت پرداخت اقساط با 80% قیمت کارشناسی

104.000

6.560

3.400

میانگین قیمت معاملات از تاریخ 95/07/01 لغایت 95/07/30

91.000

5.925

0

 

نکته مهم :

1- بازخرید و ابطال سهام صرفا در قبال خرید واحد انجام می‌گردد.

2- هر یک سبدسهام ساراشامل 1000 سهم وهریک سبدسهام مجد 10000 سهم میباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • از هر گونه خرید و فروش سهام خارج از شركت افق سهام شرق جدا" خودداری نمائید
 • شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق فقط در قبال تعهدات خود كه در اطلاعیه‌های فروش و برگه‌های واگذاری سهام به آن اشاره نموده مسئولیت داشته و سهامدارانی كه تا پایان پروژه باقی بمانند از سود پروژه كه نسبت به سایر سرمایه گذاری‌ها دارای درصد قابل توجهی بوده برخوردار خواهند بود و به تجربه ثابت گردیده كه بازدهی سرمایه گذاری در سهام پروژه‌های ساختمانی حداقل بعداز یک دوره سه ساله به ثمر خواهد نشست
 • قبل از هر گونه معامله‌ای در سهام طرح مجد و پروژه سارا با شركت افق سهام شرق درخصوص تایید برگه سهام و مبلغ آن تماس حاصل فرمائید
 • سهامدارانی كه سهام را بصورت اقساط خریداری می‌نمایند حتما در زمان‌های تعیین شده نسبت به واریز اقساط خود به حساب شركت افق سهام شرق اقدام و اصل فیش واریزی به همراه یک برگ كپی به دفتر شركت ارائه نمایند
 • تغییرات در آدرس‌های اعلام شده منزل و یا محل کار و تلفن‌های ثابت و همراه را سریعا" به شركت اعلام فرمائید
 • با توجه به اینكه شركت در نظر دارد در مواردی علاوه بر چاپ خبرنامه از طریق پیام كوتاه اطلاع رسانی نماید لازم است سهامداران نسبت به اعلام شماره تلفن همراه خوداقدام نمایند
 • برای اطلاع از آخرین وضعیت پروژه‌ها به سایت شركت مراجعه نمائید
 • مبنای محاسبه و اعلام قیمت سهام پروژه، ارزش واقعی پروژه كه شامل ارزش افزوده زمین‌های خریداری شده – درصد پیشرفت كار – تغییر كاربری و افزایش تراكم می‌باشد كه توسط كارشناسان مالی و رسمی دادگستری با پیشرفت‌هایی که در پروژه حاصل می‌گردد هر سال یک تا دو بار بصورت دقیق محاسبه و اعلام می‌گردد

شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق به كارگزاری از شركت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در راستای اهداف موضوع ماده 30 برنامه چهارم توسعه و با توجه به امتیازات پیش بینی شده در تبصره "د" قانون بودجه سال 1386 كشور جهت بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری ، برنامه نوسازی 24 هكتار از كل مساحت بافت فرسوده شهر تربت حیدریه را تهیه و در اولویت كاری خویش قرار داده و اقدامات ذیل را تاكنون انجام داده است :

الف )‌اقدامات مقدماتی

 • اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر و عقد قرارداد با شهرداری تربت حیدریه
 • انجام مطالعات امكان سنجی فنی و اقتصادی
 • انتخاب مشاور طرح تفصیلی ویژه برای محدوده تعیین شده
 • تصویب طرح در كمیسیون ماده 5 با كاربری و تراكم مورد نیاز
 • اخذ مصوبه شورای شهر در خصوص 50 درصد بخشودگی عوارض شهرداری
 • پیگیری دریافت اعتبار از محل اوراق مشاركت و تسهیلات ارزی

ب)‌ اقدامات اجرایی

 • تایید و تصویب ضرورت اجرای طرح توسط وزیر مسكن و شهرسازی.
 • تشكیل شركت عمران و نوسازی زعفرانیه تربت حیدریه در اسفند ماه سال 1386 به عنوان یكی از شركتهای تابعه شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق به منظور تسهیل در انجام امور اداری، عمرانی و... مربوط به بافت فرسوده.
 • برگزاری جلسات توجیهی با مالكین بافت فرسوده ، كاركنان دولت ، شركت های حمل و نقل ، كسبه ،تجار و بازرگانان ، اعضای نظام مهندسی شهرستان ، شركت های تعاونی مسكن ،انبوه سازان و سرمایه گذاران برای مشاركت در پروژه.
 • اطلاع رسانی
 • معرفی پروژه و تبیین شیوه های مشاركت مردمی و مصاحبه از طریق جراید محلی.
 • تشكیل جلسات اختصاصی با اقشار مختلف.
 • تهیه بیلبورد و تراكت در سطح شهر.
 • عرضه سهام پروژه : از تاریخ 27/11/86 تا تاریخ 02/12/86 با هدف تأمین قسمتی از منابع مالی پروژه و استقبال اكثر شهروندان اعم از كارمندان ، فرهنگیان و بازاریان شهر از آن.
 • توافق با شورای اسلامی شهر و شهرداری تربت حیدریه به عنوان یكی از بزرگترین مالكین واقع در بلوك N2 (‌اولین بلوك اجرائی در محدوده تعیین شده ).
 • انتخاب مشاور طراحی و معماری برای بلوك های تجاری و مسكونی N2 ، NE ، E27.
 • تهیه گزارش توجیه اقتصادی مستمر برای بلوك های اولویت اول.
شنبه, 20 آذر 1395 10:18

پروژه تجاری اقامتی سارا

پروژه تجاری – اقامتی سارا از جمله بزرگترین پروژه های طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) می باشد كه در قطاع 3 واقع گردیده است. این پروژه با مساحت 12.061 متر مربع و زیر بنای حدود 84.063 متر مربع با تراکم 440% (30% تجاری – 70% اقامتی) در12 طبقه تجاری – اقامتی در حاشیه بلوار 50 متری شارستان رضوی و ضلع شمالی خیابان نواب صفوی قرار دارد. فاصله 300 متری پروژه تا حرم مطهر و همچنین همــجواری با ره باغ امتیاز ویژه ای برای این پروژه محسوب می گردد .

 

جدول مشخصات پروژه سارا

کاربری

استقرار در طبقات

زیربنای ناخالص (مترمربع)

تعداد واحدها

مساحت واحدها

تجاری

1- ، همکف ، اول

25486

580

بین 12 الی 50 مترمربع

اقامتی ( 1 ، 2 و 3 خوابه)

دوم تا هشتم

33770

305

بین50 الی 126 مترمربع

دفاتر تجاری

دوم تا هشتم

2857

40

بین 35 الی 70 مترمربع

پارکینگ و خدمات پشتیبانی

3- و 2-

21950

--

--

جمع

--

84063

--

--

 

 • واحد تجاری : 580 واحد
 • واحد اقامتی : 305 واحد
صفحه1 از14

حاضرین در سایت

ما 143 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

logo footer

شرکت افق سهام شرق (سهامی خاص) بعنوان كارگزار رسمی شركت، جهت انجام معاملات و بازارگردانی سهام واگذار شده، در اسفند ماه 1386 با 98% سهام متعلق به شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق تشكيل شده است.

خبرنامه

برای اشتراک در خبرنامه ما لطفا ایمیل خود را وارد کنید

captcha