دوشنبه, 04 مرداد 1400

شماره حساب های شرکت

بانک صادرات جاری 0102039660000

بانک ملت جاری 11329188/54

بنام شرکت افق سهام شرق و ارائه اصل فیش واریزی به دفتر شرکت الزامی می‌باشد.

logo footer

شرکت افق سهام شرق (سهامی خاص) بعنوان كارگزار رسمی شركت، جهت انجام معاملات و بازارگردانی سهام واگذار شده، در اسفند ماه 1386 با 98% سهام متعلق به شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق تشكيل شده است.