دوشنبه, 04 مرداد 1400

نحوه خريد و فروش سهام پروژه ها

خرید سهام پروژه

خرید سهام ازطریق شرکت افق سهام شرق

 • واریز وجه به یکی ازحسابهای بانکی شرکت و ارائه اصل فیش به شرکت
 • تکمیل فرم درخواست خرید سهام پروژه ها
 • تکمیل فرم اطلاعات شخصی شامل نام و مشخصات وآدرس و تلفنهای سهامداران جهت برقراری تماس های لازم
 • (تحویل یک برگ کپی از شناسنامه (ویژه افرادی که فاقد پرونده سهام میباشند

در این مرحله پس از انجام موارد قید شده سهام توسط شرکت از سهامداران متقاضی فروش جهت متقاضی جدید خریداری و حداکثر ظرف مدت یک هفته برگه نقل و انتقال به همراه فرم تسویه حساب با فروشنده از بابت سهام خریداری شده به خریدار تحویل میگردد.

خرید سهام توسط متقاضی از سهامداران

چنانچه توسط متقاضی سهام ، شخصا" نسبت به خرید سهام پروژه ازسهامداران اقدام نماید صرفا" میبایستی نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال سهام در محل دفتر شرکت اقدام نماید (به توضیحات قسمت نقل وانتقال مراجعه شود).

خرید سهام بصورت نقد و قسط

سهام غیر نقدی از محل موجودی سهام شرکت بصورت نقد و اقساط بصورت زیر واگذار می گردد:

 • واریز وجه بحساب های بانکی شرکت طبق شرایط اعلام شده
 • تحویل اصل فیش به همراه کپی شناسنامه یا کارت ملی به شرکت
 • تنظیم فرم درخواست خرید سهام پروژه
 • تنظیم فرم اطلاعات اولیه و مشخصات سهامدار

فروش سهام پروژه

برای فروش سهام ، سهامدار میتواند ازطریق اعلام تقاضای فروش بصورت تلفنی به شرکت اقدام نموده ویا خود شخصا" فردی را به عنوان خریدار معرفی نماید

نحوه مراجعات افراد جهت خرید و فروش سهام

حضوری ویژه افرادی که در مشهد حضور داشته و شخصا" در این خصوص اقدام مینمایند.

مراحل انجام کار: شخصا" با ارائه مدارک شناسایی معتبر به محل دفتر شرکت مراجعه مینمایند

غیرحضوری ویژه افرادی که در مشهد حضور نداشته و ساکن سایر شهرها بوده و یا به هر دلیلی نمیتوانند شخصا" در محل شرکت حضور یافته و نسبت به خرید اقدام نمایند.

مراحل انجام کار به یکی از دو روش زیر انجام می شود:

 • تنظیم وکالتنامه محضری جهت انجام امور خرید وفروش بنام وکیل خود
 • تنظیم فرمهای خرید وفروش سهام ویژه سهامداران غیربومی که سهامدار در آن فرمها اطلاعات خودراجهت خرید اعلام ویا درصورت تقاضا برای فروش ، شماره حساب بانکی راجهت ارسال وجه فروش سهام مشخص وتسویه حساب را در آن را اعلام میدارد این فرمها در سایت شرکت موجود بوده و یا در صورت تقاضای سهامداربرای وی فاکس و یااز طریق پست ارسال میشود

مکاتبات و ارسال مراسلات مدارک سهامدارانی که در مشهد حضور نداشته و فاقد وکیل قانونی بوده از طریق پست میباشد

فرمهای زیر که در سایت موجود میباشد

 • درخواست خرید سهام
 • اطلاعات اولیه و مشخصات سهامدار
 • فرم درخواست فروش سهام با اعلام شماره حساب جهت واریز وجه فروش
 • فرم درخواست فروش سهام توسط سهامدار واعلام تسویه حساب باخریدارسهام

logo footer

شرکت افق سهام شرق (سهامی خاص) بعنوان كارگزار رسمی شركت، جهت انجام معاملات و بازارگردانی سهام واگذار شده، در اسفند ماه 1386 با 98% سهام متعلق به شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق تشكيل شده است.