جمعه, 07 آذر 1399

نحوه انتقال و فروش سهام پروژه

سهامدار به روشهای زیر میتواند نسبت به فروش و انتقال سهام خود اقدام نماید

انتقال سهام توسط سهامدار

سهامدار با معرفی خریدار میتواند سهام پروژه خود را به هر شخص حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید.

انتقال و فروش سهام توسط شرکت

سهامدار متقاضی فروش سهام ، میتواند بصورت :

 1. حضوری
 2. تلفنی به شماره 6073401-0511
 3. ارسال ایمیل به saham @ ofoghsaham . com
 4. ارسال پیام کوتاه به شماره 30007848

تقاضای فروش سهام خود را به شرکت اعلام نماید.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت فروش

حضوری

 1. حضور فروشنده و خریدار در محل شرکت
 2. ارائه اصل برگه سهام پروژه
 3. ارائه اصل مدرک شناسایی معتبر (شناسنامه یا کارت ملی)
 4. پرداخت کارمزد نقل وانتقال توسط فروشنده به شرکت
 5. تنظیم فرمهای نقل وانتقال و تسویه حساب خریدار و فروشنده با یکدیگر

غیر حضوری

در صورت عدم حضور سهامدار در محل شرکت جهت انجام نقل و انتقال سهام مراحل زیر صورت میگردد.

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت فروش

انجام نقل و انتقال از طریق وکیل سهامدار

 1. ارائه وکالتنامه محضری توسط وکیل سهامدار
 2. ارائه اصل برگه سهام پروژه
 3. ارائه اصل مدرک شناسایی معتبر وکیل (شناسنامه یا کارت ملی)
 4. پرداخت کارمزد نقل و انتقال توسط فروشنده به شرکت
 5. تنظیم فرمهای نقل وانتقال وتسویه حساب خریدار و وکیل فروشنده با یکدیگر

انجام نقل و انتقال حسب درخواست کتبی سهامدار:

 1. تکمیل فرم درخواست نقل و انتقال توسط سهامدار و ارسال آن از طریق پست پیشتاز ،تایید امضای سهامدار توسط محل کار ایشان ( مهر یا امضاء اداره یا سازمان مربوطه )، اعلام شماره حساب جهت واریز وجه حاصل از فروش سهام (توجه: شماره حساب معرفی شده میبایست بنام سهامدار پروژه مربوطه بوده و فرم هم شخصاً توسط ایشان تکمیل شده باشد) .
 2. ارائه اصل برگه سهام پروژه
 3. پرداخت کارمزد نقل وانتقال توسط فروشنده به شرکت
 4. تنظیم فرمهای نقل وانتقال و واریزوجه حاصل از فروش سهام بحساب معرفی شده توسط سهامدار

logo footer

شرکت افق سهام شرق (سهامی خاص) بعنوان كارگزار رسمی شركت، جهت انجام معاملات و بازارگردانی سهام واگذار شده، در اسفند ماه 1386 با 98% سهام متعلق به شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق تشكيل شده است.