پنج شنبه, 01 مهر 1400

مفقود شدن برگه سهام

درصورت مفقود شدن برگه سهام پروژه ، طي مراحل زير برگه المثني صادر ميگردد:

1
تنظيم فرم اعلام مفقودي برگه سهام و درخواست صدور المثني.
2
پرداخت 25 صدم درصد ارزش كارشناسي سهام پروژه بعنوان كارمزد .
3
صدور المثني برگه سهام پروژه و تحويل به سهامدار.

logo footer

شرکت افق سهام شرق (سهامی خاص) بعنوان كارگزار رسمی شركت، جهت انجام معاملات و بازارگردانی سهام واگذار شده، در اسفند ماه 1386 با 98% سهام متعلق به شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق تشكيل شده است.