پرسش و پاسخ

ردیف

سئوال

پاسخ

1

توضیحاتی در مورد شركت :‌

شركت عمران و مسكن سازان منطقه شرق در اجرای مصوبه شماره 3276 الف 21246ةـ مورخ 1378/12/26 هیئت وزیران بمنظور بازسازی بافتهای فرسوده شهری در خراسان رضوی تشكیل گردیده و تاكنون 2 پروژه سارا و مجد را در مشهد و زعفرانیه رادر تربت حیدریه شروع نموده است .

2

شخصیت حقوقی شركت چگونه است ؟‌

سهامی خاص

3

معرفی سهامداران شركت :

شركت عمران وبهسازی شهری(وزارت مسكن وشهرسازی) ‌30%‌

شركت سرمایه گذاری ساختمان ایران ( سهامی عام ) 25%

شركت عمران و مسكن سازان ایران (‌سهامی عام ) ‌25%

شركت مشاوره واجرای مشارکت سازه های مقاوم میهن 10%

شركت نوسازی و ساختمان تهران (‌سهامی عام ) ‌10%

4

محل اجرای پروژه سارا ؟

مشهد - خیابان نواب صفوی – نواب صفوی 10 - ابتدای كوچه حاج ابراهیم . (300 متری حرم مطهر)

5

محل اجرای طرح مجد ؟

مشهد - بلوار شهید قرنی – حدفاصل قرنی 21 و 25 (سه کیلومتری حرم مطهر)

7

نحوه ارتباط پروژه هاباشركت عمران ومسكن سازان منطقه شرق چگونه است ؟

شركت شرق مدیریت اجرای پروژه ها رابعهده داشته وبه دلایلی ازجمله :

- تفكیك حسابهای هرپروژه ازحیث درآمد،هزینه واعتبارات دریافتی

- تفكیك حسابهای پروژه ها وحسابهای شركت عمران ومسکن سازان منطقه شرق ازیكدیگر

- تفكیك مدیریت پروژه هاباهدف تسهیل دراموروتصمیم گیریها

جهت هرپروژه شركت مستقلی كه 100% سهام آن متعلق به شركت عمران ومسکن سازان منطقه شرق بوده تشكیل وهمزمان با فروش سهام پروژه ها راه اندازی گردیده است .

شركت شرق براساس اطلاعیه ای كه درزمان فروش سهام پروژه هاصادرمینمایددرآن قیدنموده كه درقبال مدیریت اجراوتامین منابع مالی پروژه ها درپایان 5% ازپروژه را بعنوان حق مدیریت برداشت خواهد نمود .

8

نحوه ارتباط سهامداران پروژه هابا شركت چگونه است ؟

سهامداران پروژه هابه مقدارسهامی كه خریداری مینمایند صرفا" دراجرای پروژه ها مشاركت نموده وازنظرحقوقی سهامدارشركت نمیباشندوارتباط حقوقی آنان باشركت براساس ماده 10 قانون مدنی تعریف شده است .

پروژه به هرمیزانی كه سود داشته باشد تمامی آن بین سهامداران پروژه هابه نسبت سهام آنان تقسیم میگرددوشركت هیچ سهمی درسود به غیراز5% سهم مدیریت نخواهد داشت .

9

مساحت پروژه سارا،طرح مجد ؟

پروژه سارا : مساحت12.061 مترمربع زیربنا 84.063 متر مربع

طرح مجد : مساحت86000 مترمربع زیربنا 400.000 مترمربع

10

تعدادسهام اولیه واگذارشده در پروژه سارا ؟

14.000.000 سهم

11

تعدادسهام اولیه واگذارشده در طرح مجد ؟

‌180.373.500 سهم

13

ارزش اسمی هرسهم پروژه هادرابتدا چقدربوده است ؟‌

پروژه سارا 10.000 ریال

طرح مجد 1.000 ریال

14

نحوه وشرایط فروش سهام پروژه ها؟ ‌

1 - درخواست فروش سهام  پروژه بصورت تلفنی و یا حضوری به شركت

2- مراجعه حضوری سهامدارویاوكیل قانونی وی به همراه مدرك شناسائی معتبرو ارائه برگه سهام جهت امضااوراق .

3- پرداخت كارمزد نقل و انتقال.

15

نحوه خرید سهام پروژه ها ؟‌

1 – اعلام درخواست خریدسهام بصورت تلفنی به شماره تلفن 37238021 – 051 و یا مراجعه حضوری به دفتر شركت

2- واریزوجه بحساب ویاپرداخت ازطریق دستگاه کارتخوان مستقردرشرکت

سایرامورشامل تسویه حساب با فروشندگان وتهیه فرم نقل وانتقال واخذ امضا فروشندگان توسط شركت انجام وبرگ سهام تحویل خریدار میگردد .

16

کارمزد نقل وانتقال سهام پروژه ها

نیم درصد ازارزش روز معاملات ازفروشنده بعنوان کارمزد نقل وانتقال دریافت میگردد.

17

شماره حساب شركت جهت خرید سهام پروژه :

بانك پاسارگاد : جاری  10904161 قابل پرداخت دركلیه شعب

بانك صادرات : جاری 0102039660000 قابل پرداخت دركلیه شعب

هماهنگی باشرکت جهت واریزوجه بحساب الزامی میباشد.

18

نحوه خرید سهام پروژه ها بصورت اقساطی چگونه است ؟

فروش اقساطی سهام نداریم

19

خرید و فروش سهام پروژه ها از راه دور چگونه است ؟

جهت خرید سهام میتوان وجه را به حساب شركت واریز و مدارك را از طریق پست ارسال نمود و جهت فروش هم مدارك از طریق پست ارسال و پس از تكمیل وفروش سهام وجه آن بحساب سهامدار واریز میشود .

20

خریدوفروش سهام پروژه هاچگونه ودركجاانجام میشود؟‌

شركت افق سهام شرق با 100% سهام متعلق به شركت عمران ومسكن سازان منطقه شرق بعنوان كارگزاردر سهام پروژه هابوده وافرادی كه متقاضی خرید یا فروش بوده از طریق این شركت میبایست اقدام نماید واین شرکت درخصوص کلیه خرید وفروشهای خارج از شرکت هیچگونه مسئولیتی ندارد.

21

آیاسهام پروژه هاقابل خرید و فروش است ؟‌

بله ، سهام پروژه ها بانام و قابل واگذاری به غیر میباشد .

24

حداقل سهامی كه میتوان درپروژه هاخریداری نمود چقدر است ؟‌

سرمایه گذاری درسهام پروژه های سارا ومجد محدودیت ندارد

25

آیاشركت سهام سهامداران را خریداری مینماید؟

خرید و فروش سهام پروژه ها بین افراد انجام میشود و شركت درصورت تامین اعتبار مورد نیاز نسبت به بازخرید و ابطال سهام پروژه اقدام مینماید .

27

تعیین قیمت كارشناسی پروژه ها چگونه انجام میشود ؟

توسط کارشناسان دارائیهای شرکت ارزیابی و با احتساب کلیه امور تاثیر گذار در ارزش سهم ، قیمت گذاری انجام میشود

28

در صورت مفقود شدن برگه سهام چه باید كرد ؟

بااعلام مفقود شدن برگ سهام پروژه توسط سهامدار به شركت ، برگه المثنی درقبال پرداخت کارمزد که معادل50% کارنقل وانتقال سهام پروژه میباشد برگ سهام مجدد صادرمیگردد .

30

زمان اتمام پروژه ها ؟

کار پروژه ها به اتمام رسیده ولی تسویه حساب با بانکها و اخذ پایان کار با شهرداری هنوز باقیمانده است و کل واحدهای تجاری هم بعلت رکود در بازار به فروش نرسیده است که درنتیجه رقم قطعی ارزش سهام پروژه برای شرکت مشخص نمیباشد ولی با وجود همین وضعیت با مراجعه سهامداران متقاضی واگذاری نسبت به بازخرید سهام پروژه آنان اقدام میگردد

32

شرایط واگذاری واحدها ؟‌

واحدهای شرکت کلا ساخته و آماده تحویل میباشد سهامداران میتوانند با ابطال سهام خود ، و درصورت نیاز به ابطال سهام بیشتر، از سهام سایر سهامداران خریداری و به قیمتی بیش از مبلغ نقدی سهام خودرا با واحدهای تجاری تهاتر نمیایند که با قیمت واگذاری به سایرین تفاوت دارد

35

سهام پروژه های سارا ومجد دربورس یا فرابورس هم معامله میشود

شرکتهای سارا ومجد جهت اجرای این دوپروژه تاسیس شده وپس ازاتمام کار با سهامداران تسویه حساب وشرکت میبایست منحل گردد وازطرفی دیگر سهام شرکتهایی دربورس یا فرابورس معامله میگردد که دارای مدت فعالیت محدود نباشند .

شرکت افق سهام شرق

شرکت افق سهام شرق کارگزار سهام پروژه های سارا و مجد و ایمان
5137238021 (98+)

مشهد، بولوار شهید قرنی، نبش بلوار شهید كریمی، برج فروردین، طبقه پنجم، واحد شماره 501

saham@ofoghsaham.com

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها