فرم ها

جهت دریافت فرم های مورد نظر روی هر فرم کلیک نمایید.

درخواست واگذاری سهام پروژه ویژه سهامداران راه دور مجد و سارا

درخواست واگذاری سهام پروژه ویژه سهامداران راه دور ایمان

درخواست اختصاص سهام از محل ارائه فیشهای واریزی

درخواست صدور المثنی برگ سهام پروژه

فرم وکالتنامه

ابطال سهام پروژه ایمان جهت خرید واحد با اخذ گواهی امضا دفتر اسناد رسمی

شرکت افق سهام شرق

شرکت افق سهام شرق کارگزار سهام پروژه های سارا و مجد و ایمان
5137238021 (98+)

مشهد، بولوار شهید قرنی، نبش بلوار شهید كریمی، برج فروردین، طبقه پنجم، واحد شماره 501

saham@ofoghsaham.com

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها