مفقود شدن برگه سهام

درصورت مفقود شدن برگه سهام پروژه، طی مراحل زير برگه المثني صادر ميگردد:

  • تنظيم فرم اعلام مفقودی برگه سهام و درخواست صدور المثني.
  • پرداخت 25 صدم درصد ارزش كارشناسي سهام پروژه بعنوان كارمزد .
  • صدور المثني برگه سهام پروژه و تحويل به سهامدار.
  • درصورتیکه سهامدار بموقع نسبت به اعلام مفقودی برگه سهام پروژه خود اقدام ننماید مسئولیت هرگونه مشکلی که دراینخصوص پیش آید با شرکت نخواهد بود و سهامدار میبایست پاسخگو باشد

شرکت افق سهام شرق

شرکت افق سهام شرق کارگزار سهام پروژه های سارا و مجد و ایمان
5137238021 (98+)

مشهد، بولوار شهید قرنی، نبش بلوار شهید كریمی، برج فروردین، طبقه پنجم، واحد شماره 501

saham@ofoghsaham.com

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها