آمار سهامداران

آمارسهامداران پروژه هادر پایان بهمن1401

 

سارا

مجد

آمار سهامداران

354

1788

مانده سهام

2.991.214

39.741.805

شرکت افق سهام شرق

شرکت افق سهام شرق کارگزار سهام پروژه های سارا و مجد و ایمان
5137238021 (98+)

مشهد، بولوار شهید قرنی، نبش بلوار شهید كریمی، برج فروردین، طبقه پنجم، واحد شماره 501

saham@ofoghsaham.com

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها