درباره ما

معرفی شرکت

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق (سهامی خاص)

در اجرای مصوبه شماره 3276 الف 21246 ه مورخ 1378/12/26 هیئت محترم وزیران جهت باز سازی بافتهای فرسوده شهری شرق کشور (استان خراسان رضوی) در سال 1382 باترکیب سهامداران زیر تشکیل گردید

  • شرکت عمران و بهسازی شهری(وزارت مسکن و شهرسازی) 30%
  • شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران 25 (سهامی عام) 25%
  • شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام) 25%
  • شرکت مشاوره واجرای مشارکت سازه های مقاوم میهن 10%
  • شرکت نوسازی و ساختمان تهران (سهامی عام) 10%

از مجموع پروژه های در دست مطالعه

سارا – مجد – زعفرانیه تربت حیدریه

از محل سهام پروژه های واگذار شده به مردم شروع و نسبت به خرید املاک واقع در طرح اقدام و ساخت و ساز بناهای تجاری ، اداری ، اقامتی و مسکونی را مطابق طراحی های انجام شده توسط مشاورین در آنها آغاز نموده است . در همین راستا شرکت افق سهام شرق(سهامی خاص) بعنوان کارگزار رسمی شرکت ، جهت انجام معاملات و بازارگردانی سهام واگذارشده ، در اسفندماه 1386 با 98% سهام متعلق به شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق تشکیل شده است

تاسیس شرکت

در اجرای مصوبه هیئت مدیره شرکت

شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق و پیرو جلسات کارشناسی تشکیل شده درخصوص لزوم تشکیل شرکت اختصاصی مربوط به امورسهام پروژه ها ، شرکت افق سهام شرق در تاریخ 1386/12/16 تشکیل و به شماره32540 دراداره ثبت شرکتهای مشهد به ثبت رسید.

سهامداران

  • شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق(سهامی خاص) به شماره ثبت20230 مشهد
  • شرکت سرمایه گذاری و عمران سارا (سهامی خاص) به شماره ثبت 22394 مشهد
  • شرکت عمران و نوسازی مجد مشهد(سه)

هیئت مدیره

جلسات هیئت مدیره حسب نیاز هر دو هفته یکبار تشکیل و مدیر عامل نسبت به ارائه گزارش عملکرد شرکت اقدام و مواردی که نیاز به اخذ مصوبه دارد طی لوایح تهیه شده در جلسه مطرح و نسبت به تصویب آن اقدام میگردد.

اعضای هیئت مدیره

شرکت افق سهام شرق

رئیس هیئت مدیره شرکت

رشید صحابی

رئیس هیئت مدیره

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت

سید حسن رهنمایی

نایب رئیس هیئت مدیره

عضوهیئت مدیره

غلامرضا حسين پور

عضو هیئت مدیره

مدیر عامل

حبیب ایزدی شیروان

مدیر عامل

مشاور امور سهام

حسین روحبخش

مشاور امور سهام

شرکت افق سهام شرق

شرکت افق سهام شرق کارگزار سهام پروژه های سارا و مجد و ایمان
5137238021 (98+)

مشهد، بولوار شهید قرنی، نبش بلوار شهید كریمی، برج فروردین، طبقه پنجم، واحد شماره 501

saham@ofoghsaham.com

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها