روش قیمت گذاری سهام پروژه ها

قیمت سهام پروژه‌ها پس از ارزشیابی قیمت اموال منقول و غیر منقول سهامداران پروژه‌ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری و مالی در شركت به شرح زیر محاسبه می‌گردد:

  • وجوه نقد و بانک و مسكوكات ریالی و ارزی
  • سرمایه گذاری‌ها در سهام شركت‌ها و پروژه‌ها و اوراق مشاركت
  • مطالبات شامل مطالبات از پیمانكاران و خریداران واحدها
  • دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود
  • پروژه‌های در جریان ساخت

پروژه‌های در جریان ، جهت تعیین ارزش روز به دو دسته زیر تقسیم می شوند :
* پروژه‌هایی كه علاوه بر طبقات زیرین حداقل سقف طبقه اول آن اجرا شده باشد
* پروژه‌هایی كه كه هنوز سقف طبقه اول آن اجرا نشده باشد
الف- جهت تعیین ارزش پروژه‌های دسته اول بهای روز كارشناسی هریك از پروژه‌ها شامل بهای فروخته نشده به اضافه مطالبات فروشهای قبلی اخذ و هزینه‌های ساخت جهت تكمیل و هزینه‌های تامین مالی تا اتمام كار كسر می گردد.
ب- جهت تعیین ارزش پروژه‌های دسته دوم عوامل هزینه تشكیل دهنده پروژه شامل موارد زیر به روز قیمت گذاری می شود :
بهای زمین – بهای پروانه – مواد – دستمزد – سربار- مطالبات از پیمانكاران – مطالبات از خریداران واحدها
پس از ارزیابی پروژه توسط کارشناسان ، سود حاصل ازعملکرد مشخص وسود متعلقه به هر سهم تعیین میگردد.

شرکت افق سهام شرق

شرکت افق سهام شرق کارگزار سهام پروژه های سارا و مجد و ایمان
5137238021 (98+)

مشهد، بولوار شهید قرنی، نبش بلوار شهید كریمی، برج فروردین، طبقه پنجم، واحد شماره 501

saham@ofoghsaham.com

خبرنامه

دریافت آخرین اخبار و اطلاعیه ها