مشارکت محله

مشارکت محله شیوه ایی بر پایه کلان نگری

این شیوه بر پایه کلان نگری در مطالعات و تهیه طرح و اجرا بصورت ریز پروژه ها اجرا می شود.

در این روش

 • برای یک محله ، مطالعات طرح تفصیلی ، طراحی شهری و معماری با هدف ایجاد پروژه های بزرگ و یادمانی انجام می شود
 • مالکین هر پروژه ، شامل مالکین عرصه
 • طرح بزرگ اولیه به ریز پروژه ها تقسیم می شود
 • در ریز پروژه مشارکت مالکین با سرمایه گذاران ، ارائه دهندگان خدمات و کالا و ... نیز جهت ضرورت ساماندهی می شود
 • ..
 • ..

مشارکت واحدی

مشارکت واحدی شیوهای نو برای ساماندهی آورده غیر نقدی

شیوهای نو برای ساماندهی آورده غیر نقدی مالکین و آورده نقدی متقاضیان واحدهای مسکونی در پروژه های نوسازی بافت فرسوده شهری است.

مراحل اجرای کار

 • برآورد هزینه های تملک زمین ، تهیه طرح و اجرای پروژه و سهم هر واحد مسکونی از هزینه ها
 • تنظیم جریان وجوه نقد مورد نیاز اجرای پروژه
 • تنظیم برنامه زمان بندی پرداخت هزینه ها توسط متقاضیان با لحاظ تسهیلات بانکی قابل دریافت
 • عقد قرارداد مشارکت مالکین و یا خرید و تجمیع املاک
 • اخذ مجوز و اجرای پروژه
 

وظایف، سیاست های اجرایی شرکت

مهمترین وظایف و سیاست های شرکت
 • 1 + کنترل قیمتهای سهام پروژه های واگذارشده در بازار معاملات
 • 2 + اطلاع رسانی پیشرفت پروژه های و قیمت های معامله شده سهام پروژه ها
 • 3 + انجام کلیه امور مربوط به نقل و انتقال سهام پروژه ها
 • 4 + پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی و اینترنتی (ایمیل و پیام کوتاه)
 

پرسش و پاسخ

مدیران شرکت تلاش نموده اند پاسخگوی مراجعین و سهامداران گرامی باشند

آخرین مقالات

برخی مقالات ذکر شده اخیر